Σε διαδικτυακή διαβούλευση το Σ.Α.Π. Ηρακλείου

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Ξεκινά η διαβούλευση του Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Το ΣΑΠ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.gr (ενότητα Καμπάνιες & Διαβούλευση) με λεπτομέρειες για το πώς μπορεί κάποιος να μετέχει στη διαβούλευση.

Κατεβάστε το σχέδιο από εδώ: