Ξεκινά η εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα – Σαρωτικές αλλαγές

Την ώρα που σε χώρες της Ευρώπης δοκιμάζεται η τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού, από σήμερα στην Ελλάδα ξεκινά η εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας.

Μετά την αρχική αναβολή της εφαρμογής του μέτρου λόγω ευρωεκλογών, ξεκινά από σήμερα, 1η Ιουλίου, η εξαήμερη εργασία. Η εφαρμογή του σε κάθε επιχείρηση θα είναι μονομερής επιλογή του εργοδότη και δεν θα απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Το μέτρο αφορά φορείς του δημοσίου, τις ΔΕΚΟ, τη βιομηχανία και επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες αλλά υπό προϋποθέσεις και επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση.

Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν και την έκτη ημέρα θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% του ημερομισθίου τους, ενώ αν η έκτη ημέρα εργασίας είναι αργία, θα λαμβάνουν προσαύξηση 115%. Η εφαρμογή του εξαήμερου θα συνοδεύεται με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και το σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Το «παράθυρο» του «υψηλού φόρτου εργασίας» για το εξαήμερο

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση αντιμετωπίζει απρόβλεπτα υψηλό φόρτο εργασίας, θα μπορεί να εφαρμόζει την έκτη ημέρα εργασίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Η επιχείρηση πρέπει να έχει δηλώσει προκαταβολικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.
  • Κάθε φορά που επιθυμεί να εφαρμόσει την έκτη ημέρα εργασίας, πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση έχει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας για την συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη της υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Από την ημέρα εφαρμογής της νέας διάταξης, η εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θα επιτρέπεται υπό τις εξής συνθήκες:

  • Υποχρεωτική προδήλωση της εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς τη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως.
  • Ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την έκτη ημέρα εργασίας.
  • Η εργασία κατά την πρόσθετη ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες και δεν επιτρέπεται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.
  • Σε επιχειρήσεις με νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (24:00-06:00), δεν επιτρέπεται η εργασία κατά την έκτη ημέρα στη νυχτερινή βάρδια.
  • Οι εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα εργαστούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στον χρόνο εργασίας

Το συγκεκριμένο μέτρο, μάλιστα, εφαρμόζεται σε μια στιγμή που η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πρωτιά στον εργασιακό χρόνο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat ο μέσος χρόνος εργασίας στην κύρια εργασία ανά εβδομάδα στην Ελλάδα είναι 39.8 (2023), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 36.1 (2023).

Με πενθήμερη εργασία ο συνολικός χρόνος εργασίας την εβδομάδα ανέρχεται στις 40 ώρες (χωρίς υπερωρίες). Με εξαήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης ανεβαίνει στις 48 ώρες. Στα εν λόγω στοιχεία θα μπορούσε να προστεθεί και η δυνατότητα για 13 ώρες εργασίας την ημέρα σε δύο επιχειρήσεις.