Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου ενέκρινε τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού

Man giving a bar graph presentation using a high technology digital pen

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίαση του τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον τίτλο “ΣΚΕΔΑΣΗ Α.Ε.”.

Man giving a bar graph presentation using a high technology digital pen

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχει ως εξής:

Με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου στις 26/6/2024 συστήνεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως επισημάνθηκε και από τον Δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη κατά τη διάρκεια της εισήγησης ο νέος Οργανισμός, με την επωνυμία Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αγίου Δημητρίου και με το διακριτικό τίτλο “ΣΚΕΔΑΣΗ Α.Ε.”, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής του Δήμου.

Ο Οργανισμός θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός βραχίονας του Δήμου, προσφέροντας τεχνογνωσία και υποστήριξη στις υπηρεσίες του, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών. Σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι μεταξύ άλλων, η υποστήριξη και η υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου, η ωρίμανση έργων υποδομής, η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, Στέλιος Μαμαλάκης, με αφορμή την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε: “Η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί μια κομβική στιγμή για τον Δήμο μας. Θέτουμε τα θεμέλια για μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Είμαι βέβαιος ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματός μας για ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό Δήμο”.