Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 19.00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση για θέματα που αφορούν τα σχολεία του Δήμου.
 2. Έγκριση διόρθωσης της ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμογής του επί εδάφους στο Ο.Τ. 73 επί της οδού Σμύρνης στη δημοτική ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κατ’ άρθρο 156-158 Κ.Β.Π.Ν. με απλή διευθέτηση της οικοδομικής γραμμής επί της οδού Σμύρνης, βάσει της αριθ. 64/2023 νέας απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (επανεισαγωγή).
 3. Εκδίκαση της υπ’ αρ. πρωτ. 18843/28-07-2023 ένστασης των
  Ευσταθίου και Αμαλίας Φλώρου κατά της αριθ. 88/2023 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, βάσει της αριθ. 73/2023 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 4. Καθορισμός θέσεων υπαίθριας διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 5. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη για πεζούς επί της οδού Κ. Παλαμά, στη συμβολή με την οδό Τσούντα στη Νέα Χαλκηδόνα, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 6. Έγκριση των αριθ. 3/2023, 4/2023 και 5/2023 Πρακτικών Επιτροπής εξέτασης αιτήματος κοπής δένδρων επί κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει σχετικών αποφάσεων-εισηγήσεων της Ε.Π.Ζ..
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της ερασιτεχνικής ΑΕΚ για διάθεση ωρών σε δημοτικούς αθλητικούς χώρους, καθώς και επί του αιτήματος 32 γονέων παιδιών που συμμετέχουν στο δημοτικό πρόγραμμα άθλησης (ποδόσφαιρο) για χρήση του δημοτικού αθλητικού χώρου («Γ. Παυλάκης») της Νέας Χαλκηδόνας.
 8. Έγκριση 8 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 9. Καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως αναφορικά με το τμήμα ακινήτου 1.055,83 τμ. που μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή, βάσει της αριθ. 23/2023 απόφασης Οικ. Επιτροπής και κατατεθείσας αντιπρότασης της εταιρείας Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
 10. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
 11. Έγκριση αποδέσμευσης οικογενειακού τάφου Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 12. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Παιδίατρο στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024 (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»).
 13. Τροποποίηση (χρονική μετάθεση) συμβάσεων που αφορούν την
  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, των Σχολικών Επιτροπών και της Κοινωφελούς Επιχείρησης, καθώς και σάκων απορριμμάτων και χημικού υγρού για κάδους για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού» (ΑΜ 111- 2022).
 14. Έγκριση 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς
  Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 149/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 15. Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (ΑΜ :31/2020 (επανεισαγωγή).
 16. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανάπλαση
  κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλ. Αγίας Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018) (επανεισαγωγή).
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής Π.Μ.Ε. Μπριτάνια»- (Α.Μ.68/2020).
 18. Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αφορά την 1η Σ.Σ.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (A.M. : 123/19).
 19. Έγκριση 4 ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (A.M.: 76/2020.).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.