Το 86% των Ελλήνων δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς

Ενδεικτικό της κατάστασης των Ελλήνων το τι δηλώνουν οι πολίτες για τους λογαριασμούς.

..

Οι αμέσως επόμενοι είναι οι Πορτογάλλοι με 64%.

Τα στοιχεία είναι από το ευρωβαρόμετρο.

Και με την αποπληρωμή των μηνιαίων λογαριασμών έχουν πρόβλημα οι Έλληνες