Το 86% των Ελλήνων δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς

Ενδεικτικό της κατάστασης των Ελλήνων το τι δηλώνουν οι πολίτες για τους λογαριασμούς. .. Οι αμέσως επόμενοι είναι οι Πορτογάλλοι με 64%. Τα στοιχεία είναι από το ευρωβαρόμετρο.