Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς)

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης έχει ως εξής:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεταμόρφωσης έτους 2024 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


2. Χρηματική Βεβαίωση των υπόχρεων καταβληθείσας για λογαριασμό τους αποζημίωσης από τον Δήμο σε δικαιούχους αποζημίωσης για τη διάνοιξη της οδού Αγίας Βαρβάρας καθώς και υποχρεώσεων έναντι Δήμου λόγω προσκύρωσης και καθορισμός δόσεων για την καταβολή των οφειλών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


3. Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού & ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης των Χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


4. Έγκριση για την υπογραφή παράτασης σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά την πράξη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μεταμόρφωσης» (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής)


5. Οικονομική ενίσχυση εξυπηρετούμενων των Κοινωνικών Δομών (Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων)


6. Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


7. Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης, σε συνεργασία με την Χορωδία της Ανώτατης Στρατιωτικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών “West Point Glee Club”. (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


8. Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


9. Έγκριση Διενέργειας Αθλητικής Εκδήλωσης «Ποδηλατάδα Μεταμόρφωσης 2024» (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


10. Παραχώρηση διαδρομής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) για προετοιμασία αθλητή – μέλους της εθνικής ομάδας (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


11. Παραχώρηση διαδρομών στην κολυμβητική δεξαμενή του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο Αθλητικό Σωματείο Κολύμβησης Άλμπατρος Άνω Λιοσίων (ΑΣΚΑΑΛ) (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


12. Παραχώρηση κολυμβητικής διαδρομής και αίθουσας γυμναστικής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο Αθλητικό Σωματείο Κολύμβησης Δόξα Άνοιξης (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


13. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων – Συνδέσεις» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


14. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


15. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κόμβου των Οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη Συμβολή τους με την Αττική Οδό» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


16. Χορήγηση τέταρτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «Επεμβάσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


17. Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης, Οικονομικού Έτους 2023 (Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης)


18. Καθορισμός α) του ανώτατου αριθμού αδειών, β) τον προσδιορισμό των αντίστοιχων θέσεων, και γ) των ελάχιστων αποστάσεων σε δημόσιο, δημοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο και σε ιδιωτικό χώρο που αφορούν θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης κατά εφαρμογή του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 τ.α΄/05-11-2021) (Δημοτική Επιτροπή)


19. Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/2024 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων)