Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιείται στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 στις 8.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/23, για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το έργο και τη δράση της.

  • Καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή των θεμάτων από τα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται η Παρασκευή 14/6/2024.
  • Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Υπηρεσιών καθώς και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να είναι παρόντες κατά την Συνεδρίαση προκειμένου να παράσχουν, εφόσον απαιτηθεί, τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θα τεθούν από τα μέλη του Δ.Σ.