Θ. Χαμαλίδης: Εμείς στο τέλος υπογράφουμε κάποια εντάλματα