Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, η 3η μέσα στο 2024, πραγματοποιείται στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης. Η Ειδική αυτή Συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Ιουνίου 2924 και ώρα 5.30′ μ.μ., ενώ θα γίνει δια ζώσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης έχει ως εξής:

3Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.5056/2023 και κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. 27115/13-06-2024 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 15Α, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30′ δια ζώσης.