Συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων προηγούμενης διοίκησης στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης πραγματοποιείται στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων “Μίλτος Κουντουράς” του του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 15η Ιουλίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενης Δημοτικής Αρχής έτους 2023, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06).