Ράμπες και χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ σε σχολεία του Δήμου

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» προϋπολογισμού 112.800,00€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από δημοτικούς πόρους και από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ήταν 68.160,00€ και από Υπουργείο 44.640,00€, ενώ υλοποιήθηκε σε 16 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και στις δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.