Π. Μανούρης (για Μ. Καναβό): Έκανε τα υπαρξιακά του προβλήματα πολιτικά (vid)

Δε χαρίστηκε ο Π. Μανούρης στο Μ. Καναβό μετά την ανάγνωση από το δεύτερο της επιστολής ανεξαρτητοποίησης.

Ήταν μια προσπάθεια αιφνιδιασμού εκ μέρους του Μ. Καναβού, αφού η επιστολή ανεξαρτητοποίησης δεν κατατέθηκε στον πρόεδρο του ΔΣ, που όμως δεν απέδωσε.

“Τα στερνά τιμούν τα πρώτα” ξεκίνησε ο Π. Μανούρης και στη συνέχεια συνέδεσε ευθέως την παραίτηση Καναβού με δικά του, προσωπικά προβλήματα, τα οποία ανάγει σε πολιτικά

– Του έδωσα χώρο για να αποδείξει ότι μπορεί αλλά μπλέχτηκε σε μικροπράγματα τα οποία τον κατέστησαν ανίκανο να διοικήσει, αλλά πολύ πιο ανίκανο να παραδεχτεί τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε. 

– Αν υπήρχαν αυτά που επικαλείται σήμερα όφειλε στην παραίτησή του να αναφέρει πολιτικούς και διαχειριστικούς λόγους και όχι προσωπικούς, ώστε να του απαντούσα από την πρώτη στιγμή 

– Προσπαθείς να δείξεις πολιτικό ανάστημα που δεν έχεις.

– Αν είχες πολιτικό έρμα θα είχες παραιτηθεί για πολιτικούς λόγους και όχι προσωπικούς. Είσαι ψεύτης.

– Δεν μπόρεσες να ανταποκριθείς σε αυτό που λέγεται ηγεσία.

– Αν είχες το θάρρος και την παρρησία θα είχες κάνει αυτό που έκανε ο κ. Μπράτιμος, θα είχες παραιτηθεί.