Να σταματήσει τώρα κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την PISA ζητά η Ένωση Γονέων Μαθητών Ηρακλείου Αττικής

Να σταματήσει τώρα κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την PISA ζητά η Ένωση Γονέων Μαθητών Ηρακλείου Αττικής. Στην ανακοίνωση του, το Δ.Σ. της Ένωσης χαρακτηρίζει τον διαγωνισμό διαγνωστικού χαρακτήρα της PISA “Εργαλείο προώθησης όλων των αντιεκπαιδευτικών σχεδιασμών στην Ελλάδα και τον κόσμο” και απαιτεί την κατάργηση του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ηρακλείου Αττικής έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την αριθμ. 46295/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2659/2-5-2024) του ΥΠΑΙΘΑ «Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2023-2024» έχουν επιλεγεί 660 Δημοτικά και Γυμνάσια.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαΐου. Στην περιοχή μας μεταξύ άλλων έχουν επιλεγεί το 3ο Δημοτικό, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το Ημερήσιο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου.

Για άλλη μία φορά εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση των εξετάσεων PISA που θα οδηγήσει στην αξιολόγηση σχολείων κι εκπαιδευτικών, με γνώμονα την κατηγοριοποίηση των σχολείων, των συγχωνεύσεων και στο πιθανό κλείσιμό τους.

Ένας τέτοιου τύπου διαγωνισμός κατηγοριοποιεί και ενθαρρύνει έναν στείρο ανταγωνισμό και τελικά οδηγεί στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Έχει αποδειχθεί ότι στις χώρες που εφαρμόστηκε όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες, αφού γίνεται διαχωρισμός των μαθητών και διοχέτευση αυτών που προέρχονται από τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα σε σχολεία υποβαθμισμένα, με περιεχόμενο πιο προσιτό στο επίπεδό τους, στο όνομα της «θετικής διάκρισης».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ, οι μαθητές τοποθετούνται σε τμήματα στο Δημοτικό Σχολείο με βάση την επίδοσή τους στη γραφή και την ανάγνωση. Εννιά στους δέκα μαθητές που τοποθετούνται στο χαμηλό επίπεδο παραμένουν και αποφοιτούν από αυτό.

Δε θα επιτρέψουμε οι εξετάσεις να χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι μαθητές σε παιδιά και αποπαίδια. Δε θέλουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ένα σχολείο που θα σηκώνει τεράστια εμπόδια απέναντι σε αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα όλους τους μαθητές, θα τους βοηθά να συγκροτήσουν την
προσωπικότητά τους, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να σπουδάσουν, όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Αυτό το σχολείο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την πολιτική της κυβέρνησης τους σχεδιασμούς της ΕΕ, που υπηρέτησαν αδιαλείπτως όλες οι κυβερνήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, όπως η λεγόμενη αξιολόγηση και οι εξετάσεις τύπου PISA. Είναι χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας να αντισταθούμε σε
αυτό.

Εδώ και τώρα απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει κάθε
διαδικασία που σχετίζεται με την «ελληνική PISA».

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών για να μην γίνουν για ακόμη μια φορά τα παιδιά μας πειραματόζωα, για να μην μετατραπεί η γνώση και η αξία της για το παιδί σε μετρήσιμη δεξιότητα ή multiple choice. Δεν θα φορτώσουμε στα παιδιά μας την ευθύνη για τα κακώς κείμενα της πολύπαθης εκπαίδευσης.