Η Συμμαχία για την Ανατροπή στο Μαρούσι ερωτά

Ερωτήματα ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης λογοδοσίας θέτει η Συμμαχία για την Ανατροπή στο Μαρούσι δια του Δημοτικού Συμβούλου της, Δημ. Πολυχρονιάδη. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου:

α) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου εναρμονιζόμενο με τον ισχύοντα από το 1976 νόμο 344 ( εφεξής Ν. 344/1976) με τον οποίο καθιερώθηκαν οι τελετές πολιτικής κηδείας;

β) Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται η Δημοτική Αρχή πότε έγινε τελευταίως (πόσα χρόνια πριν) ο προηγούμενος πλειοδοτικός διαγωνισμός ανάθεσης της λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου και του καταστήματος πώλησης λουλουδιών του ομώνυμου κοιμητηρίου;

γ) Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δεν διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα) για την τέλεση πολιτικών κηδειών για όσες/όσους επιθυμούν να κηδευτούν με πολιτική κηδεία με αποτέλεσμα πενθούντα πρόσωπα να υποχρεώνονται να πνίγουν τον πόνο τους και να διαδραματίζουν ρόλους διοργανωτών κηδειών και εκφωνητών επικηδείων και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις με την ευχή να μην βρέχει, διότι δεν διατίθενται κλειστές αίθουσες για τον σκοπό αυτό, ερωτάται η Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί για την αποκατάσταση της οργανωτικής δομής της πολιτικής κηδείας, που να περιλαμβάνει αφενός τη διάθεση κλειστών κλιματιζόμενων και θερμαινόμενων αιθουσών και μη εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα χώρων, με κατάλληλη μικροφωνική εγκατάσταση και επαρκή αριθμό καθισμάτων και αφετέρου την ανάθεση της διοργάνωσης σε υπάλληλό του, την σύνταξη και εκφώνηση ενός προοιμίου επικηδείου, το χειρισμό των ηχητικών και της διευθέτησης του χώρου και την εν γένει διευκόλυνση των πενθούντων και των οργανωτών σεβόμενος (ο Δήμος Αμαρουσίου) την εκ του νόμου επιβαλλόμενη ισοπολιτεία και ισονομία μεταξύ όσων από τις/τους συμπολίτες μας επιθυμούν να κηδευτούν με πολιτική κηδεία στον τόπο που έζησαν, όπως ακριβώς γίνεται με όσες/όσους κηδεύονται με θρησκευτικές κηδείες, χωρίς να αναγκάζονται να επιλέγουν τον εξαιρετικά απομακρυσμένο τόπο και χώρο του αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, ιδιαιτέρως όταν δεν επιθυμούν καν την αποτέφρωση της σωρού τους;  

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει την υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλία για το παραπάνω θέμα και παρακαλώ κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως το θέμα αυτό τεθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης με την οποία θα εξευρεθεί ικανοποιητική λύση επ’ αυτού.

Ο ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτριος Α. Πολυχρονιάδης

Αιρετός και ανακλητός Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου εκλεγμένος με την ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο Μαρούσι