Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Λυκόβρυσης–Πεύκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25/06/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00′ , με τα κάτωθι θέματα:

  1. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
  2. Ανάθεση διεκπεραίωσης διαδικασιών και ενεργειών καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από τα καταργούμενα ΝΠΔΔ.
  3. Παραίτηση του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης από το δικόγραφο της αγωγής κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  4. Έγκριση της με αριθμό 94/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού ΒΥΡΩΝΟΣ 22, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
  5. Προέγκριση εκδηλώσεων Ιουνίου – Ιουλίου 2024.
  6. Μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης (Πειραματικό Νηπιαγωγείο).
  7. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας – Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης με την Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ).
  8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 115/2024 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : “Έγκριση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης”.
  9. Τροποποίηση της με αριθμό 10/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.