Για την ακύρωση της παράτασης εκμίσθωσης των «ΑΛΣΟΣ» και «GREEN PARK» στο Πεδίο του Άρεως

Ανακοίνωση του γραφείου της “Οικολογικής Συμμαχίας”

Από το γραφείο τύπου της “Οικολογικής Συμμαχίας” εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

I LOVE APOKENTROMENH !!!

Πως γίνεται να μισθώνει κτίρια για τις ανάγκες της με 6, 7 ή και 8 ευρώ/τ.μ. και όταν εκμισθώνει τα περιουσιακά της στοιχεία, η Περιφέρεια Αττικής να αρκείται σε 1,5 με 2 ευρώ/τ.μ., ενίοτε και πλήρως ανακαινισμένα όπως το κτίριο του «ΑΛΣΟΥΣ» ; Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μίλησε !
Με την ένθερμη στήριξη της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» στην 3μελή Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΆΡΕΩΣ» πέτυχε χθες την ομόφωνη ΑΚΥΡΩΣΗ της «ψευδεπίγραφης» παράτασης της εκμίσθωσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΛΣΟΣ» και «GREEN PARK» στον χώρο του Πεδίου του Άρεως, τα οποία διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης του Πάρκου.Οι θλιβερές περιπέτειες εγκατάλειψης και κακοδιαχείρησης που σημάδεψαν τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της πρωτεύουσας, με ευθύνη των νομαρχιακών και περιφερειακών αρχών των τελευταίων 10ετιών, δεν λένε ακόμη να τελειώσουν – https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/02/blog-post.html.Τα συμφωνητικά εκμίσθωσης των καταστημάτων, εμβαδού 1.960 τμ. το ΑΛΣΟΣ και 880 τμ, το GREN PARK, πλέον της παραχώρησης υπαίθριου χώρου εντός του Πάρκου 2.800 και 1.720 τμ. αντίστοιχα :


– συνυπογράφηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2018,
– προέβλεπαν ως χρονικό διάστημα εκμίσθωσης τα 15 χρόνια, έως τον Ιούνιο 2033,
– το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 3.700 και 2.800 ευρώ αντίστοιχα (sic !!!),
– ενώ οι προβλεπόμενες αυξήσεις των μισθωμάτων θα επέφεραν μηδαμινά οικονομικά οφέλη στο τέλος της 15ετίας.Αίφνης και μετά την πάροδο μόλις 4 ετών από την υπογραφή των συμφωνητικών, οι δύο μισθωτές κατέθεσαν αίτημα παράτασης των μισθώσεων για 10 χρόνια πλέον της 15ετίας, λίγα λόγια έως το 2043 (sic !!!), πράγμα το οποίο έσπευσε να υπερψηφίσει και να υλοποιήσει τάχιστα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2022 – Αποφάσεις 2203/2022 και 2533/2022. Και αυτό, όταν η Περιφερειακή Διοίκηση γνώριζε :


α. Ότι αναμένεται δημοσιοποίηση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με προσφυγή του Συλλόγου «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΆΡΕΩΣ» για την ακύρωση της «Διαχειριστικής Μελέτης για την προστασία και ανάδειξη του πάρκου «Πεδίον του Άρεως» 2020-2030», η οποία εμπλέκει αμφότερους τους μισθωτές ως χρησιμοποιούντες παράνομα έκταση του Πάρκου για την λειτουργία των επιχειρήσεων τους.
β. Ότι οι αυξήσεις που παραχώρησε επί των μισθωμάτων για την 10ετή παράταση, δίχως διαπραγμάτευση με τους μισθωτές, είναι οφθαλμοφανώς εκτός αγοράς, κατάφωρα επαχθείς για τα συμφέροντα του δημοσίου.
γ. Ότι σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την παράταση της μίσθωσης θεωρούνται ως προαπαιτούμενα από μέρους αμφότερων των μισθωτών :
 η υποβολή βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την Περιφέρεια και,
– η υποβολή εκτίμησης μισθωτικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή,
τα οποία δεν κατατέθηκαν ποτέ από μέρους των μισθωτών και στα οποία παρέλειψε να αναφερθεί επιμελώς η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής η οποία συνόδευε τα αιτήματα παράτασης.Η ευτυχής ΑΚΥΡΩΣΗ της «ψευδεπίγραφης» παράτασης της εκμίσθωσης των 2 καταστημάτων δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμη, χειροπιαστό, βήμα στον μακρόχρονο αγώνα του Συλλόγου «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΆΡΕΩΣ» για την επανάκτηση της αξιοπρέπειας του Πεδίου του Άρεως, ως «φυσικού αγαθού και οικοσυστήματος, σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς, με στόχο τη διατήρηση της κοινοχρησίας του και της φυσικής ισορροπίας, ως ενιαίου φυσικού και ανθρωπογενούς συστήματος.» Αποτελεί και ένα παραπάνω λόγο ουσιαστικής συσπείρωσης των όσων θέτουν την προστασία του οικοσυστήματος ως λόγο προσωπικής ταυτότητας, προσωπικό πρόγραμμα ζωής και λόγο νοητικής διεργασίας, μεταξύ των οποίων και η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ». Φυσικά, πέρα από τα αυτονόητο πρόταγμα της χρηστής διοίκησης.

I Love Apokentromeni !!!