Αύριο λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας, έπειτα από την παράταση η οποία είχε δοθεί.

Οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας τους με τους τρεις παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών στις τράπεζες: Απαιτείται το QR Code που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο.
 • Μέσω web banking: Απαιτείται ο 23ψήφιος κωδικός RF που βρίσκεται στο κέντρο του ειδοποιητηρίου.
 • Μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ: Απαιτείται η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου.

Πώς εκτυπώνεται το ειδοποιητήριο μέσω Taxisnet

 • Απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, το ΑΦΜ αλλά και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ.
 • Πατάτε την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
 • Εισάγετε τους κωδικούς του Taxisnet και μετά πατάτε ΣΥΝΔΕΣΗ.
 • Πατάτε «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Επιλέγετε «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Έπειτα, επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2024) που εμφανίζονται είναι τα σωστά και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
  Κατόπιν, πατάτε πάνω στο «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας» προκειμένου να σώσετε το αρχείο στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή, όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Δήλωση ακινησίας οχήματος

Η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις εξής περιπτώσεις:

 • Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
 • Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.
 • Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
 • Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
 • Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.
 • Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.
 • Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.
 • Πλειστηριασμού του οχήματος.
 • Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.
 • Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας.