Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης

Εξελέγη το νέο Προεδρείο, καθώς και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Σώματος την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Αθανασία Ακριώτη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Μεταμόρφωσης έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μεταμόρφωσης με την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.


Στην εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η κα Αθανασία Ακριώτη προερχόμενη από την παράταξη του Δημάρχου, κ. Στράτου Σαραούδα, «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση».


Στις άλλες δυο θέσεις του Προεδρείου εκλέχθηκε από την μείζων αντιπολίτευση ο κ. Σπύρος Πανδής στη θέση του Αντιπροέδρου και από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο κ. Γρηγόρης Μολύβας, στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ολοκληρώθηκαν επίσης οι διαδικασίες ανάδειξης και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης, η οποία σημειώνεται ότι ασκεί τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίες καταργήθηκαν.


Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι ο Δήμαρχος, κ. Στράτος Σαραούδας, ενώ η σύνθεση που προέκυψε κατά την εκλογική διαδικασία είναι η εξής:

Τακτικά Μέλη: κ. Παναγιώτης Λουσίδης, κ. Αδάμ (Μάκης) Αδαμίδης, κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, κ. Στέλιος Σαριδάκης, κ. Σάββας Νάνος και κ. Παναγιώτης Μακρίδης.

Αναπληρωματικά Μέλη: κ. Βασίλης Κορκολής, κ. Γιώργος Στρογγυλούδης, κα Δήμητρα Τσεβά, κ. Στάθης Βλαχάκης, κ. Βασίλης Καραβάκος και κα Κωνσταντίνα Λιάκου.

Πριν την έναρξη των δημαιρεσιών «κόπηκε» η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα (βασιλόπιτα) και ο τυχερός δημοτικός σύμβουλος ήταν ο κ. Κώστας Κολοβός.