Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για την προστασία των μουσείων

Ομόφωνα το 32ο συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας στήριξε το ψήφισμα για την προστασία των μουσείων. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει το αντι-πολιτιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη μετατροπή των Μουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Καταγγέλλουμε τις σχεδιαζόμενες φυτευτές διοικήσεις, την κατάργηση οργανικών θέσεων και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, την υποβάθμιση των Μουσείων και των εργαζομένων σε αυτά.

ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση – τουριστικοποίηση – εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού!»