“Τα έμμορφα τραγούδια μας”: Εκδήλωση από το Σύνδεσμο Μικρασιατών