Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 07-12-2023 και ώρα 3.30′ μ.μ.. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 156 Χολαργός).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

Διαβάστε κι αυτό:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη «περί νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων επί ρέματος στην Ανατολική Αττική» και ειδικότερα επί των οδών Αναπαύσεως και Κλεισθένους, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γέρακα, το οποίο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί επί τμήματος του ρέματος «Παναγίτσα», κλάδου του Μεγάλου ρέματος Ραφήνας.
 2. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη «Περί της παράνομης εισβολής βαρέων οχημάτων κινηματογραφικού συνεργείου στον προστατευόμενο Υγρότοπο Α΄ ΠροτεραιότητοςΛεγραινών».
 3. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου αναφορικά με την έλλειψη πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και τον τρόπο συνεδρίασης.

Διαβάστε κι αυτό:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης έως και της 14ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως ισχύει, περί της σύνθεσης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της περιόδου 1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με τη διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση/ παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των δύο (2) συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επίσημων δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων για ένα έτος.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής παραλαβής δύο (2) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων (4×4) ελαφρού τύπου με πυροσβεστική υπερκατασκευή (πυροσβεστικά οχήματα pickup).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Α) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/2023 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων για θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Π.Α. και Β) Τροποποίηση της με αρ. 93/2023 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «ELECTROINVEST A.E.»μεδ.τ. «Μεϊδάνης» περί «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη ετησίων αναγκών (πέρα τυχόν αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν μέσα στο έτος) για το Πεδίο του Άρεως,την Πλατεία Πρωτομαγιάς, Λόφο Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος, αρμοδιότητας Δ/νσης Πάρκων και ΑλσώνΠεριφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας από την ανάδοχο εταιρεία «ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», βάσει της αρ. 18/2023 Σύμβασης, στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 29-6-2023 έως 28-10-2023 και επιβολή ποινικής ρήτρας λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Τροποποίηση της με αρ. 50/2023 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» αναφορικά με την προμήθεια είκοσι εννέα (29) ψηφιακών πολυμηχανημάτωνφωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης (MFD) για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της  3ης τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της  Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». .

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Γ. Βλάχος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της 1ης τροποποίησης -παράτασης της από 11/12/2020 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα  Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας  και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Ε. Κοσμόπουλος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για το έργο: «ΟΔΟΣ ‘’ΜΟΡΜΟΡΗ’’ ΑΒΛΕΜΟΝΑ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας Περιφέρειας Αττικής και επτά (7) υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην Θεσσαλονίκη,για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της 30ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού & Εφοδίων, από 01/2/2024 έως 04/02/2024.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

 1. Έγκριση πρόσθετης καταβολής (πριμ) άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 3.300.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκριση παράτασης/μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης ΙΙ της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS Α.Ε.», ποσού 4.771.531,16 € (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Τροποποίηση της σύμβασης«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.759.807,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας, έργα Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων Υδάτων του κεντρικού και νοτίου τμήματος Ανατολικής Αττικής σε περιοχές των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης (νοτίως της Δ.Π.Λ. Υμηττού), Σαρωνικού και Μαρκοπούλου (οικ. Χαμολιάς) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Έργα Επαναχρησιμοποίησης – Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)