Επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα στην Ελευσίνα

Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα για ανθρώπους με προβλήματα δείχνουν οι μετρήσεις της ρύπανσης του αέρα στην Ελευσίνα.

Ελευσίνα 05.12.2023

..

Τέτοιες μετρήσεις πρωινές ώρες αναδεικνύουν τη βιομηχανική ρύπανση, αφού τζάκια κλπ δε λειτουργούν αυτές τις ώρες.

Ελευσίνα – ρύπανση αέρα