Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με θέμα τα εκτελεστέα έργα και δράσεις έτους 2023

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 3.30′ μ.μ. – Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα) και με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. Ανακοίνωση του προέδρου του ΠΕ.ΣΥ.

Από το γραφείο του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 21-12-2022 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  1. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)