Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 7.00′ μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με το μικτό σύστημα, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων καθώς και με τηλεδιάσκεψη. Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Για να δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης,πατήστε πάνω στις φωτογραφίες