Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς), μετά από σχετική πρόσκληση της προέδρου του Σώματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης έχει ως εξής:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς και Κύμης) τη Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Έγκριση Πρακτικών: 32ης,34ης, 35ης και 36ης Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2023.


Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


1 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεταμόρφωσης έτους 2024 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


2 Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


3 Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)


4 Κατανομή Α΄ δόσης Οικονομικού Έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


5 Πρόσθετη χρηματοδότηση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη επειγουσών δαπανών (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


6 Πρόσθετη χρηματοδότηση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη επειγουσών δαπανών (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


7 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων (με τους αναπληρωτές τους), για τη συγκρότηση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)


8 Έγκριση Διενέργειας Παράστασης Θεατρικού Αναλογίου «Ομήρου Οδύσσεια» (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


9 Έγκριση Διενέργειας Εκδήλωσης για την Ημέρα Της Γυναίκας (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


10 Έγκριση Διενέργειας Καρναβαλικής Εκδήλωσης (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


11 Έγκριση Διενέργειας Εκδήλωσης για την Καθαρά Δευτέρα (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


12 Έγκριση Διενέργειας Αθλητικής Εκδήλωσης 3Χ3 Basketball (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)

13 Έγκριση Διοργάνωσης Κοινωνικής Δραστηριότητας για τα Μέλη των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)

14 Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης στον Σύνδεσμο Αιμοδοτών, Δωρητών Οργάνων Σώματος & Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ» για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και των εθελοντικών αιμοδοσιών του συλλόγου (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)

15 Παραχώρηση του 2ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για
πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


16 Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας για την διεξαγωγή αγώνων Πετοσφαίρισης Α΄ και Β΄ φάσης Πανελληνίων σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχολικού έτους 2023-2024 (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


17 Έγκριση παραχώρησης τριών (3) ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων (Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος)


18 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δικτύου Ακάθαρτων – Συνδέσεις» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


19 Εξέταση αιτημάτων σχετικά με τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ελευσινίων μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Δημοκρίτου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)


20 Λήψη Απόφασης για Καθορισμό Τιμήματος Λόγω Προσκύρωσης (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)