Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 18.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης στο Δημαρχείο της Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ.
 2. Σύσταση Επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία (ΠΕΑΠ) «Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός» του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
 3. Σύσταση Επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία (ΚΟΙΠΑΠ) «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
 4. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την προστασία των δασών.
 5. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με εταιρεία, βεβαιωμένη στο σύστημα συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης της Ε.Δ.Ο.Ε. για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και έγκριση διενέργειας φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διαδικασία της εκποίησης.
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 7. Σύσταση Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου.
 8. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 9. Έγκριση Καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ορισμός πολιτικού εκπροσώπου και τον αναπληρωτή του.
 10. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με θέμα την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης.
 11. Ορισμός γεωγραφικών ορίων για τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης : 2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, 4ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, για το σχολικό έτος 2024-2025″.
 12. Ορισμός γεωγραφικών ορίων για τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης: 4ο Δημοτικό Πεύκης, 1ο Δημοτικό Λυκόβρυσης, 2ο Δημοτικό Λυκόβρυσης, 3ο Δημοτικό Λυκόβρυσης, για το σχολικό έτος 2024-2025″.