Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Τη Δευτέρα 20/02 στις 18.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Η μεικτή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, Βενιζέλου Ελευθερίου 15Α. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.
2. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/21.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023.
4. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – ΠΑΙΔΕΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023.
5. Α’ Κατανομή ποσού 82.560,00 ευρώ από ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας.
6. Κατανομή των επιχορηγήσεων από Δημοτικό Φόρο στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας α) ποσού 85.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Ν. 1892/90) β) ποσού 37.00,00€ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 1892/90).
7. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 2ου Γυμνασίου Πεύκης στο σύλλογο ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ’’ για εκμάθηση παραδοσιακών χορών.
8. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 2ου Λυκείου Πεύκης στον Αθλητικό Όμιλο Πεύκης για την διεξαγωγή των αγώνων Σκάκι.
9. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης στο Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης για την άδεια διεξαγωγής αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
10. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 2ου Λυκείου Πεύκης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης για την δραστηριότητα του συλλόγου «χιπ-χοπ.
11. Παράταση της υπ’ αριθμ. Πρωτ.13229/11-03-2022 Σύμβασης με την εταιρεία Μ&Β Τεχνική Μ.ΙΚΕ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2022-2023.