Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου (live)

Αυτή την ώρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 250.000,00 € που αφορά στην τακτική επιχορήγηση (χρηματοδότηση) της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2024¨.(Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)
  2. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής της με αρ. αποφ. 18/16-02-2024 (Α.Δ.Α. ΨΠ0ΓΩΡ3-4Ο8), σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης». (Εισηγ. κ. Σ.Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
  3. «Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων» (Εισηγ. κ. Μ.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)
  4. «Συγκρότηση επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Χ.Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  5. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. (Εισηγ. κ. Ι.Παντελάκης – Αντ/χος κ. κ. Μ.Ιγγλέζη) [2]
  6. Έγκριση διοργάνωσης Θεατρικού αναλόγιου με αποσπάσματα από τα έργα του Δ. Σολωμού: Η γυναίκα της Ζάκυθος, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024. (Εισηγ. κ. Η.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ.Ιγγλέζη)