Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 6.30′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε, να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 10/2024 του Σώματος, στις 28/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. B΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
 2. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2024.
 3. Έκθεση Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού Α’ τρίμηνου έτους 2024 του Δήμου Αμαρουσίου.
 4. Έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 248/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά: Έγκριση μεταφοράς και κοπής δέντρων στην οδό Λάρνακος – Κέκροπος μεταξύ των Κ.Χ. 986, Ο.Τ. 363 – Ο.Τ. 905 στην περιοχή «Σωρός – Λάκκα Κόττου» και στην οδό μεταξύ των Ο.Τ. 1130, Ο.Τ. 1132 – Ο.Τ. 1128 στην περιοχή «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 5. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 250/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου.”
 6. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 255/2024 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά: “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου στο 338 Ο. Τ.”
 7. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 256/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά : “Έγκριση ή μη χωροθέτησης εκατόν πενήντα πέντε (155) νέων θέσεων καμπινών οπτικών ινών, σε διάφορες περιοχές του Αμαρουσίου, για την εταιρία Δ.Ε.Η. Α.Ε.”
 8. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 257/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά: “Έγκριση της χωροθέτησης και εγκατάστασης δύο (2)‘’έξυπνων σταθμών”, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.”
 9. Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου “Δήμος Αμαρουσίου” στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό εκκαθάριση”.
 10. Λήψη απόφασης για ανανέωση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης
 11. Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για το σχολικό έτος 2024 – 2025.
 12. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας του υπ΄ αρ. πρωτ. 338/02-02-2023 συμφωνητικού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (Είδη Κρεοπωλείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για την Ομάδα 2:Είδη Κρεοπωλείου».
 13. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας του υπ΄ αρ. πρωτ. 396/08-02-2023 συμφωνητικού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (Είδη Παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για την Ομάδα 4:Είδη Παντοπωλείου».
 14. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας του υπ΄ αρ. πρωτ. 372/03-02-2023 συμφωνητικού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (Είδη Αρτοποιείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για την Ομάδα 1:Είδη Αρτοποιείου”.
 15. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ GRAFFITI».
 16. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Αμαρουσίου, κατά την περίοδο 2024-2025.
 17. Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 112/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κατανομή χώρων και διάθεση κοινόχρηστων χώρων – διαφημιστικών μέσων καθώς και καθορισμός χρήσης αυτών για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.
 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Μ – 8 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.