Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η συνεδρίαση του Σώματος θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος) στις 3.00′ μ.μ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του ΠΕ.ΣΥ. Αττικής, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 31-01-2024 και ώρα 15:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

  1. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακής Κατηγορίας LASER Ανδρών- Γυναικών – Πανευρωπαϊκή Πρόκριση στην Ολυμπιάδα του Παρισιού που διοργανώνεται από το Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου το χρονικό διάστημα 16-23 Φεβρουαρίου 2024.
  1. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων Περιφέρειας Αττικής.
  1. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.).
  1. Λήψη απόφασης για εξαίρεση Ειδικής Συμβούλου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 480/2023 (ΑΔΑ: 9Υ367Λ7-Α5Ο) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 (Πρόγραμμα προμηθειών-παροχής υπηρεσιών έτους 2024)», ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης του ΚΑΕ 0873.
  2. Έγκριση σκοπιμότητας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 31.020,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή κινητής τηλεφωνίας στα όργανα – στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
  1. Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττικής μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά».
  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών Μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο» (ΠΕΤ: 2308986526).

Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι τη δημοσίευση σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των αρμοδιοτήτων των Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής θα είναι ο Περιφερειάρχης.