Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Συνεδρίαση λογοδοσίας πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 και ώρα 8.00′ μ.μ., στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Η συνεδρίαση θα γίνει στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας είναι η παρακάτω:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 22α Απριλίου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.00′ μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/23, για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το έργο και τη δράση της.

  • Καταληκτική ημερομηνία για την έγγραφη υποβολή των θεμάτων από τα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται η Πέμπτη 18/4/2024.
  • Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Υπηρεσιών καθώς και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να είναι παρόντες κατά την Συνεδρίαση προκειμένου να παράσχουν, εφόσον απαιτηθεί, τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θα τεθούν από τα μέλη του Δ.Σ.