Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντόπευκου – Παραδείσου – Πευκακίων

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοπεύκου – Παραδείσου – Πευκακίων, Αγ. Παρασκευής, διεξήγαγε τις εκλογές του στις 26 / 11/2023 για εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στις 9/12/ 2023, σε συνεδρίαση όλων των εκλεγμένων από τις αρχαιρεσίες, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσας κ. Αυγερινού Αφροδίτης, ακολουθώντας τις διαδικασίες βάσει καταστατικού, με ψηφοφορία συγκροτήθηκε  ως ακολούθως το νέο Δ.Σ σε σώμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αυγερινού Αφροδίτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζουρνατζή Θεοδώρα

ΤΑΜΙΑΣ

Μπεμπένης Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαμαντοπούλου Θεοδώρα

ΜΕΛΟΣ

Καραγιώργος Ζήσης

ΜΕΛΟΣ

Αβραμίδης Ανδρέας

ΜΕΛΟΣ

Μπούρας κων/νος

ΜΕΛΟΣ

Συρίγου Άννα-Μαρία