Στ. Γατσούλης; Αποκλεισμός όλων των παρατάξεων

Διαμαρτύρεται ο Στέφανος Γατσούλης