Σχολεία «αυτόνομες μονάδες» και διευθυντές «μάνατζερ»

Την αντίθεση της στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηρακλείου Αττικής.

Τονίζει πως μετατρέπονται τα σχολεία σε «αυτόνομες μονάδες» και οι διευθυντές σε «μάνατζερ» που θα αναζητούν χορηγούς για να καλύψουν τις ανάγκες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) από την 30η.6.2024 η κυβέρνηση καταργεί τις σχολικές επιτροπές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πιστώσεων και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (καθαρισμός, θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευση, αναλώσιμα κ.λπ.) και του κάθε είδους εξοπλισμού τους (έπιπλα, βιβλιοθήκες, κτλ.) μεταφέροντας τις αρμοδιότητές τους στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με ότι αυτό συνεπάγεται!

Το ίδιο ισχύει και για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), η οποία καταργείται μεταφέροντας τις αρμοδιότητές της στο δημοτικό συμβούλιο (ή στην επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου). Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία μετατρέπονται σε «αυτόνομες μονάδες» με τους διευθυντές σε ρόλο «διαχειριστή» να αναλώνονται στο κυνήγι εσόδων (π.χ. χορηγών) για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων τους. Επιπλέον, το κράτος (κυβέρνηση, δήμοι) θα παρακολουθεί αμέτοχο τις ελλείψεις, τις ανεπάρκειες και την αθλιότητα των υποδομών που το ίδιο έχει δημιουργήσει.

Οι μεγάλοι χαμένοι είναι πάλι οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αφού οι συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών και της ΔΕΠ θα οδηγήσει:

 1. στη δημιουργία Διευθυντριών/ντών σχολείων – ΜΑΝΑΤΖΕΡ οι οποίοι θα καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της σχολικής μονάδας αρμοδιότητάς με ψίχουλα αναγκάζοντάς τους στην αναζήτηση χορηγών για την ομαλή λειτουργία των σχολείων τους.
 2. Οι γονείς να βάζουν μέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
 3. Στον αποκλεισμό των γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών από τα θεσμοθετημένα όργανα που μέχρι τώρα λαμβάνουν τις αποφάσεις.
 4. Στην κατάργηση στην πράξη των υπαρχόντων στοιχειωδών κριτηρίων των σχολικών επιτροπών στην κατανομή των πιστώσεων, όπως π.χ. του αριθμού των μαθητών, αλλά
  και την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.
 5. Στην κατάργηση κάθε στοιχειώδους συνέχειας, διαφάνειας και ελέγχου στην κατανομή πιστώσεων που μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους μαζικούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας στην διερεύνηση και αγωνιστική διεκδίκηση της κάλυψης των αναγκών των σχολείων.
 6. Σε αδυναμία των Διευθυντριών/ντών να αναλάβουν την οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας αρμοδιότητάς τους όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν αντιμέτωποι με υφιστάμενα χρέη (όπως π.χ. λογαριασμοί πρώην ΔΕΚΟ).

ΖΗΤΑΜΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών:

 • Να μην καταργήσει τις σχολικές επιτροπές και τη ΔΕΠ.
 • Να αυξήσει την κρατική χρηματοδότηση των δήμων για την κάλυψη των αναγκών των
  σχολικών μονάδων.
 • Να διαγραφούν τα χρέη των σχολικών μονάδων προς τις πρώην ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο)».