Ψηφίζει προϋπολογισμό ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία συγκάλεσε ο πρόεδρος του Σώματος για την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5053/23, την 13η Μαρτίου 2024, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας), του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2024, βάσει της αριθ. 51/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.

2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, βάσει της αριθ. 68/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.