Πρώτα γίνεται η δουλειά, μετά η σύμβαση!

..

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της Έκφρασης αποτελεί η εξέλιξη στην υπόθεση του “θεμελίου λίθου”, του βράχου που τοποθετήθηκε και “εγκαινιάστηκε” το Σάββατο 1 Ιουλίου, ενώ ανατέθηκε ως έργο στις 17 Ιουλίου (!)

..

Όπως αποδεικνύεται από την ανάρτηση των αποφάσεων στη Διαύγεια, η απόφαση ανάθεσης των εργασιών έγινε στις 17 Ιουλίου, κατόπιν εορτής λοιπόν, με έναν “διαγωνισμό” που γεννά σοβαρά ερωτηματικά.

Συμπεριφορές διαχείρισης ενός ιδιωτικού μαγαζίου σε έναν μεγάλο Δήμο, με διακύβευμα σημαντικά ποσά

..

Επίσης εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι για εργασίες οικοδομικής φύσεως, όπου οι εκπτώσεις στους διαγωνισμούς των ΟΤΑ φτάνουν έως και το 50%, δόθηκαν εκπτώσεις της τάξεως του 1% (2 προσφορές) ενώ μειοδότης αναδείχθηκε ο προσφέρων 2% (!) .

..

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση των υπερκείμενων αρχών (λέμε τώρα…) αφού έχει κατατεθεί προσφυγή για το θέμα αυτό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής