Προσφέρει ένας, έκπτωση 0%, κριτήριο η τιμή!

Έτσι έγινε η ανάθεση του 0%

Προσφορές όπου προσφέρει ΕΝΑΣ στο Δήμο Μεταμόρφωσης και μάλιστα το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή!

..

Ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Σαραούδας υπογράφει ανάθεση που γεννά πολλά ερωτηματικά (κομψά μιλώντας).

Αυτή τη φορά η ανάθεση αφορά το περιβόητο “μπαλόνι” που έχει φτάσει να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με τα “συμπαραμαρτούντα”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η ανάθεση είναι συνέχεια ενός διαγωνισμού με έκπτωση της τάξης του 2%

Τα γεγονότα:

  • Στις 05.12.2023 βγαίνει στη Διαύγεια η απόφαση Δημάρχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το “μπαλόνι” .
  • “Φυσικά” η εκτιμώμενη δαπάνη είναι σχεδόν 37.000 ευρώ όπου είναι το όριο της απευθείας ανάθεσης. Μετά από αυτό πρέπει να γίνει (υποτυπώδης) διαγωνισμός.
  • Η απόφαση περιλαμβάνει πρόσκληση σε ΕΝΑΝ να υποβάλλει προσφορά, κάτι που σημαίνει ότι κανένας άλλος δε μπορεί να υποβάλλει ανταγωνιστική προσφορά και να γίνει δεκτή!
  • Το μοναδικό κριτήριο για την “επιλογή” είναι η χαμηλότερη τιμή, ενώ προσφορά θα δώσει μόνο ένας κάτι που αποτελεί κοροϊδία για τους πολίτες
  • Στις 06.12.2023 στέλνεται η πρόσκληση στον “έναν”
  • Στις 14.12.2023 ο ΕΝΑΣ στέλνει την προσφορά του, η οποία είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ο προϋπολογισμός της δαπάνης! Ούτε ο ίδιος να είχε φτιάξει τους όρους της προσφοράς
  • Στις 18.12.2023 ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Σαραούδας υπογράφει την ανάθεση στον ΕΝΑΝ, που προσκάλεσε ο ίδιος, με την τιμή στην οροφή.
    Εύλογα τα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει εδώ: