Προκηρύχθηκε το Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

4 και 5 Δεκεμβρίου του 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ. Βόδα 4-6 • Αθήνα • Τηλ.: 210 8200700) το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
  2. Ψηφοφορίες για το Πρόγραμμα Δράσης.