“Ποταμός” 35 θεμάτων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης

Με “Ποταμό” 35 θεμάτων είναι η ημερήσια διάταξη της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης έχει ως εξής:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


1 Καταρχήν απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος συνιδιοκτησίας Γεωργίου Κοκκάλη, Δημητρίου Κοκκάλη και Ευθαλίας Κοκκάλη που βρίσκεται επί της οδού Ευβοίας 32 στο Ο.Τ. 411 στο Δήμο Μεταμόρφωσης (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)


2 Διαμόρφωση μηνιαίων οικονομικών εισφορών που θα καταβάλουν οι οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στις Δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για το σχολικό έτος 2024-2025 (Δημοτική Επιτροπή)


3 Έγκριση κριτηρίων επιλογής για εγγραφή και επανεγγραφή, βρεφών και νηπίων στις Δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας)


4 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας)


5 Αίτημα χρονικής παράτασης ενός μήνα στην Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεταμόρφωσης» προκειμένου να συντάξει την έκθεση καταγραφής και απογραφής (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


6 Μείωση ή μη οφειλής (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


7 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) και ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)


8 Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2024 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων)


9 Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2024 (Δημοτική Επιτροπή)


10 Έγκριση διενέργειας Πασχαλινής εκδήλωσης με τίτλο “Πασχαλινό Παραμυθόδραμα” (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


11 Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για την μετονομασία του νέου κλειστού γηπέδου Μεταμόρφωσης στο 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης σε «Κλειστό Γυμναστήριο Παναγιώτης Κωσταρέλος» (Διεύθυνση Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού)


12 Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου 5X5 στο 4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης στην ΚΝΕ Μεταμόρφωσης για διεξαγωγή αγώνα κατά της οπαδικής βίας (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)


13 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σύλλογο Παραδοσιακών Χορών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων “Ο Μόλυβος“ για τη διοργάνωση παράστασης παραδοσιακών χορών στην πλατεία «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)


14 Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους έτους 2024 (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


15 Λήψη Απόφασης για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της με αρ. 30/2022 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 52994/28-06-2023 Διαπιστωτικής Πράξης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Τεκμαιρόμενης Έγκρισης της (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


16 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντηρήσεις Πεζοδρομίων 2020” (Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


17 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Υποδομής για την Εγκατάσταση Αεροφερόμενου Στεγάστρου στο Ο.Τ. 63” (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)


18 Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου σε φαρμακείο, στη συμβολή των οδών Ι. Πολέμη & Χαλκιδικής (Δημοτική Επιτροπή)


19 Κανονιστική απόφαση για τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55 επί της οδού Καλαμπάκας (Δημοτική Επιτροπή)


20 Αίτημα για τοποθέτηση καθρέπτη στην οδό Γ. Παπανδρέου 132 (Δημοτική Επιτροπή)


21 Διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Καρύστου (Δημοτική Επιτροπή)


22 Χώρος στάθμευσης στην οδό Πραξιτέλους 2 (Δημοτική Επιτροπή)


23 Αίτηση για θέση στάθμευσης καταστήματος επί της οδού Αρβανίτη 9 (Δημοτική Επιτροπή)


24 Τοποθέτηση εμποδίου στάθμευσης (κολωνάκι) επί της οδού Κώστα Βάρναλη στον αριθμό 50 (Δημοτική Επιτροπή)


25 Διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Ιωάννη Ανδρέου απέναντι από τον αριθμό 2 (Δημοτική Επιτροπή)


26 Αίτημα σχετικό με έξοδο χώρου στάθμευσης στην οδό Αμφιλοχίας (Δημοτική Επιτροπή)


27 Αίτημα για τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης στην οδό Λυκοβρύσεως 7 (Δημοτική Επιτροπή)


28 Κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας στις διασταυρώσεις της παρόδου Αιγίνης και της ανώνυμης οδού (Δημοτική Επιτροπή)


29 Αίτημα σχετικό με την οδό Υμηττού (Δημοτική Επιτροπή)


30 Διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλείου 18 – 20 (Δημοτική Επιτροπή)


31 Αίτηση για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αρβανίτη 10 (Δημοτική Επιτροπή)


32 Διαγράμμιση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στη διασταύρωση των οδών Νέζερ και Ελευσινίων (Δημοτική Επιτροπή)


33 Παραχώρηση κλειστού χώρου στην είσοδο του 2ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης, στο Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ), σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας)


34 Παραχώρηση χρήσης του 4ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων Γλωσσομάθειας “Europalso, ESB” (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)


35 Έγκριση παραχώρησης σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης για πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)