ΠΟΕ-ΟΤΑ: Χωρίς κλιματισμό εργαζόμενοι του Δήμου Κηφισιάς

«Κατέρρευσε» η κεντρική μονάδα κλιματισμού στο κτίριο των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ. «Οποιαδήποτε κωλυσιεργία θα θέσει σε κίνδυνο την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνει η Ομοσπονδία. Αναφέρει αναλυτικά:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει τις ενέργειες του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς αναφορικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της «κατάρρευσης» της κεντρικής μονάδας κλιματισμού στο κτίριο που στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις των εργαζομένων, από την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 η κεντρική μονάδα κλιματισμού του κτιρίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω γενικευμένου προβλήματος στην ψυκτική μηχανή. Η χαμηλή ενεργειακή βαθμίδα του κτιρίου σε συνδυασμό με τον παρατεταμένο καύσωνα των τελευταίων δύο (2) εβδομάδων, δημιούργησαν συνθήκες ακατάλληλες ειδικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Με συστηματικές του παρεμβάσεις το Σωματείο ζήτησε να εφαρμοστούν άμεσα οι οδηγίες και οι διατάξεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του προβλήματος προκειμένου να αποφευχθούν γεγονότα ανησυχητικά, παρόμοια με αυτά που σημειώθηκαν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κηφισιάς σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησαν από τους αρμόδιους, Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), τον έλεγχο των συνθηκών και την σύνταξη εκθέσεων, καθώς δεν αναμένεται άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Η εγκατάσταση κυκλοφορητών αέρος (ανεμιστήρων) δεν μπορεί παρά να αποτελεί μία προσωρινή λύση μερικών ωρών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κλιματισμός.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους Προϊστάμενους των Τμημάτων περί της τήρησης των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και ιδιαίτερα για όσους παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα υγείας.

Το θέμα της επαναλειτουργίας της μονάδας κλιματισμού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον και αντιστοίχως πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Οποιαδήποτε κωλυσιεργία θα θέσει σε κίνδυνο την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.