Παρασκήνια και αλήθειες από την ΠΕΔΑ!

Οι εκλογές της ΠΕΔΑ αποτέλεσαν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία σχολιασμού από πολλούς. Σαν το παρασκήνιο της Έκφρασης όμως δεν έχει! Διαβάστε!