Π. Μπόλλας: Μόνο έτσι γινόταν το camp (video)

Διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων της αντιπολίτευσης έδωσε ο Π. Μπόλλας για την υπόθεση της ανάθεσης της καλοκαιρινής απασχόλησης.

– Πέρυσι ήταν 124/παιδί – φέτος 75 και με διαβαθμίσεις

– Έχουμε πολιτική βούληση να συμπεριλάβουμε όλα τα παιδιά, όχι μόνο κάποια.

– Η διαχείριση των απορριμμάτων που κάνουμε έχει οδηγήσει σε μείωση 24% των προς ταφή απορριμμάτων. Αυτό το γεγονός φέρνει το κέρδος των 89.000 ευρώ που παραμένουν στα ταμεία του Δήμου.

– Θα έχουμε και περαιτέρω μείωση

Σχετικό θέμα: