Π. Αλέπης: Να προστεθούν δύο σχολεία στο πρόγραμμα