Ούτε το που ψηφίζουμε δεν πετυχαίνουν!

Και ενώ στις αναλυτικές καταστάσεις για το που ψηφίζουν οι ψηφοφόροι δεν υπάρχει το 6ο Δημοτικό, στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι αυτή τη στιγμή(11.56 πμ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης αναγράφεται το 6ο Δημοτικό!

Η πραγματική κατάσταση είναι αυτή:

Η ιστοσελίδα του Δήμου ακόμα αναφέρει αυτό:

Φυσικά η διοίκηση Σαραούδα έχει στο μυαλό της μόνο πως θα παραπλανήσει τους πολίτες, άσχετα αν τους δυσκολεύει τη ζωή και δεν ασχολείται με λεπτομέρειες, να κάνει σωστά τα βασικά και να μην τους ταλαιπωρεί