Ο Δήμος Βύρωνα ζητά την εθελοντική συμμετοχή καθηγητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Βύρωνα με ανακοίνωση του ζητά την εθελοντική συμμετοχή καθηγητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ώστε αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει και την περίοδο 2024 – 2025.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Βύρωνα έχει ως εξής:

Ο Δήμος Βύρωνα προτίθεται να υλοποιήσει για το σχολικό έτος 2024-2025 τον πετυχημένο κοινωνικό θεσμό ενισχυτικής διδασκαλίας, με τον τίτλο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Ενόψει λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς 2024-2025, ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία ή μη) αλλά και κατόχους πτυχίων ΑΕΙ που επιθυμούν να διδάξουν εθελοντικά στην παραπάνω δράση να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο: protokolo@dimosbyrona.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία πτυχίου,

β) Φωτοτυπία ταυτότητας.

Παρακαλούμε όταν συμπληρώσετε την αίτηση (δείτε το συνημμένο) στείλτε τα όλα (την αίτηση, το πτυχίο και την ταυτότητα) στο παρακάτω email: protokolo@dimosbyrona.gr

Τηλ. Πληροφοριών: 210 7609348 και 210 7609343.