«Νέα Αρχή»: Χωρίς πιστοποίηση οι παιδικές χαρές;

|||||

|||||

..
..
..

Σύμφωνα με τη «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή», πολλοί γονείς «μας ρωτούν και προβληματίζονται για τις παιδικές χαρές της πόλης μας, αν διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ασφαλείας, δηλ. αν έχει διενεργηθεί ο νόμιμος έλεγχος ασφαλείας (για το έτος που διανύουμε) καθώς αυτό δεν προκύπτει από αναρτημένες πινακίδες εντός ή εκτός του χώρου της εκάστοτε παιδικής χαράς ούτε και η εικόνα των εγκαταστάσεων είναι η κατάλληλη με μια πρώτη ματιά για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα μικρά παιδιά της πόλης μας.»

Συγκεκριμένα, «η πλατεία του Αη – Γιάννη, για παράδειγμα, παρά το επίσημο έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν παραχθεί υπηρεσίες για την πιστοποίηση πολλών παιδικών χαρών και της συγκεκριμένης (https://diavgeia.gov.gr/doc), παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης και, αν μη τι άλλο, ασφάλειας. Μετά την αντίδραση γονέων και κατοίκων, στο δάπεδο προστέθηκαν σε σημεία που υπήρχαν φθορές, υλικά σε πετρώδες μορφή και στο ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα πλακάκια, αντί να αντικατασταθούν τα κομμάτια!»

Μάλιστα, σημειώνει ακόμα πως «τις ίδιες εικόνες, βέβαια, συναντά κανείς σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου. Η πλατεία Τσακού (ΚΑΠΗ) ,που έχει μια τέτοια παιδική χαρά , ανοιχτή για τα παιδιά, και κάθε μέρα συγκεντρώνει δεκάδες παιδιά κάθε ηλικίας, δεν προκύπτει ότι έχει ελεγχθεί ακόμα.»

Η παράταξη αναφέρει ακόμα τα παρακάτω: 

Παρουσιάζουμε στοιχεία της νομοθεσίας περί : «Λειτουργίας παιδικών χαρών των ΟΤΑ»:

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.

4. Το άρθρο 4 της 28492/2009 απόφασής μας τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Απαιτήσεις ασφάλειας – Πρότυπα 1. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: α. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). γ. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3.

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, είναι εύλογο να αναρωτιόμαστε γιατί έως τώρα δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση για την καταλληλόλητα και την ασφάλεια των παιδικών χαρών που υπάρχουν στην περιοχή μας. Αν υπάρχει τελικά η προβλεπόμενη πιστοποίηση, για ποιο χρονικό διάστημα αυτό αφορά ;Και ποιες είναι τελικά οι πλήρως πιστοποιημένες παιδικές χαρές στην Αγία Παρασκευή;

Ως γονείς, ως δημότες και ενεργοί πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα για αυτή τη στοιχειώδη ενημέρωση ,την οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβεί επίσημα η δημοτική αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών αυτής.

Δείτε ακόμα: Πέτσας: Στις 8 και τις 15 Οκτωβρίου 2023 οι Αυτοδιοικητικές εκλογές