Ν. Σερετάκης: Θα υπάρξουν πιο ώριμες σκέψεις (για τις απεικονίσεις)