Ν. Φιλαδέλφεια: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Έως και 50 παιδιά, ηλικίας 6-16 ετών, θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών στην Κατασκήνωση που προωθεί ο Δήμος Νέας Φιλδαέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Οι περίοδοι φιλοξενίας δεκαπέντε (15) ημερών είναι οι εξής:

  • Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ : Από 01 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 31 ΙΟΥΛΙΟΥ.
  • Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Από 01 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2023-2024.
  • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή (φωτ. λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στην Εφορία).
  • Ιατρική βεβαίωση του/των παιδιού/παιδιών.
  • Φωτογραφία παιδιού/παιδιών (2μικρές).

Η επιλογή των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση – εισοδηματικά κριτήρια, όπως ενημερώνει ο Δήμος, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας η επιλογή θα γίνει με βάση το χαμηλότερο εισόδημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 97) στο ισόγειο (Γραφείο Πληροφοριών) και θα υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο από 05 /06 /2024 – 19/06/2024, από τις 9.00π.μ.έως 14.00μμ.