Παρεμβάσεις σε στάσεις λεωφορείων στην Αγία Παρασκευή

Συνάντηση ανάμεσα στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά και στους εκπροσώπους του Συνδικάτου Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Α., Παναγιώτη Στάθη και Κώστα Γιολβάση, πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου για την τοποθέτηση υλικών θέσης σε στάσεις, τόσο στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής Β5 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όσο και επί της οδού Αγ. Ιωάννου 9-11 κατά τη διέλευση της γραμμής 421.

Ο Δήμος θα προβεί σε τοποθέτηση πινακίδων Ρ 40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) καθώς και κολωνακίων στα προαναφερθέντα σημεία για την ελεύθερη διέλευση/στάθμευση των αναφερόμενων γραμμών.

Επίσης η Τροχαία Αγ. Παρασκευής ενημερώθηκε με σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο και θα μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία της οδικής συγκοινωνίας της περιοχής.